Innocenti, teksty z grudnia 2010 roku

1 tekst z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest In­no­cen­ti.

Nie można kochać całkiem bez­gra­nicznie, gdzieś prze­cież jest gra­nica tolerancji.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 grudnia 2010, 19:48
Innocenti

Każdy ma prawo do wyrażania myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innocenti

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność