Innocenti, strona 3

24 teksty – auto­rem jest In­no­cen­ti.

Nie ma de­finic­ji piękna. Jest to niewątpli­wie unikat. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 25 czerwca 2010, 10:07

Najłat­wiej obar­czyć winą tych, którzy nie mogą się już bronić. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 22 maja 2010, 13:34

Wśród ty­lu różnych dróg przez życie, każdy ma pra­wo wyb­rać źle. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 21 maja 2010, 21:17

Sko­ro zło zwy­cięża się dob­rem, to dlacze­go nikt nie zwal­czył jeszcze polityków? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 maja 2010, 08:59
Innocenti

Każdy ma prawo do wyrażania myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innocenti

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność