Innocenti, strona 2

24 teksty – auto­rem jest In­no­cen­ti.

Człowieka nie oce­nia się po tym, co mówi o so­bie, lecz po tym, co mówi o innych. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 3 października 2010, 20:25

Nie cier­pi tyl­ko ten, kto nie wie co to szczęście. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 sierpnia 2010, 14:27

Siatkówka jest piękną grą błędów, lecz nies­te­ty, kto więcej ich ro­bi, przegrywa. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 sierpnia 2010, 10:12

Nic nie po­win­no męczyć bar­dziej niż wiele nieuda­nych prób poskłada­nia roz­sy­panych myśli. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 5 sierpnia 2010, 14:45

Szcze­rość jest przy­wile­jem odważnych. 

myśl dnia z 11 grudnia 2013 roku
zebrała 92 fiszki • 31 lipca 2010, 11:17

Nie wiń życia za prob­le­my, które sam so­bie stwarzasz. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 30 lipca 2010, 14:40

Każdy z nas ma in­ne pla­ny na życie, ale nie każdy umie sam je zrealizować. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 lipca 2010, 12:28

Do­cenianie miłości zbyt często przychodzi po jej utracie. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 28 lipca 2010, 10:55

Cza­sami naj­trud­niej­sze do zdo­bycia jest to, co tak nap­rawdę jest na wy­ciągnięcie ręki. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 27 lipca 2010, 21:25

Przy­jaźń jest niewątpli­wie, naj­bar­dziej niemożliwym
sta­nem emoc­jo­nal­nym do zdefiniowania.
Ona po pros­tu jest. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 czerwca 2010, 18:21
Innocenti

Każdy ma prawo do wyrażania myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innocenti

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność