Innocenti, teksty z sierpnia 2011 roku

1 tekst z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest In­no­cen­ti.

Gdy­by ludzie wie­dzieli, co jeszcze spot­ka ich w przyszłości, połowa już dziś umarłaby ze strachu.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 sierpnia 2011, 20:33
Innocenti

Każdy ma prawo do wyrażania myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innocenti

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność