Innocenti, teksty z sierpnia 2010 roku

3 teksty z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest In­no­cen­ti.

Nie cier­pi tyl­ko ten, kto nie wie co to szczęście. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 sierpnia 2010, 14:27

Siatkówka jest piękną grą błędów, lecz nies­te­ty, kto więcej ich ro­bi, przegrywa. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 sierpnia 2010, 10:12

Nic nie po­win­no męczyć bar­dziej niż wiele nieuda­nych prób poskłada­nia roz­sy­panych myśli. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 5 sierpnia 2010, 14:45
Innocenti

Każdy ma prawo do wyrażania myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innocenti

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność