Innocenti, teksty z października 2010 roku

4 teksty z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest In­no­cen­ti.

Ta­kie małe szczęścia, a dają ty­le nadziei.. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 14 października 2010, 14:45

Nie sztuką jest być dziec­kiem i uda­wać do­rosłego, a umieć ba­wić się jak dziec­ko i czer­pać z te­go ra­dość, będąc dorosłym. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 10 października 2010, 15:37

Nie sztuką jest kląć na życie gdy da nam w kość, lecz zauważanie je­go piękna na każdym ko­lej­nym kroku. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 października 2010, 22:14

Człowieka nie oce­nia się po tym, co mówi o so­bie, lecz po tym, co mówi o innych. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 3 października 2010, 20:25
Innocenti

Każdy ma prawo do wyrażania myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innocenti

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność