Innocenti, teksty z lipca 2012 roku

1 tekst z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest In­no­cen­ti.

Ogień jest nie tyl­ko sil­nym żywiołem, który pot­ra­fi wszys­tko zniszczyć. Ogień jest też żywiołem ref­lek­sji i prze­myśleń, który pot­ra­fi wiele odbudować. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lipca 2012, 12:29
Innocenti

Każdy ma prawo do wyrażania myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innocenti

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność