Innocenti, teksty z lipca 2010 roku

5 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest In­no­cen­ti.

Szcze­rość jest przy­wile­jem odważnych. 

myśl dnia z 11 grudnia 2013 roku
zebrała 92 fiszki • 31 lipca 2010, 11:17

Nie wiń życia za prob­le­my, które sam so­bie stwarzasz. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 30 lipca 2010, 14:40

Każdy z nas ma in­ne pla­ny na życie, ale nie każdy umie sam je zrealizować. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 lipca 2010, 12:28

Do­cenianie miłości zbyt często przychodzi po jej utracie. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 28 lipca 2010, 10:55

Cza­sami naj­trud­niej­sze do zdo­bycia jest to, co tak nap­rawdę jest na wy­ciągnięcie ręki. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 27 lipca 2010, 21:25
Innocenti

Każdy ma prawo do wyrażania myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innocenti

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność