Innocenti, teksty z czerwca 2011 roku

1 tekst z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest In­no­cen­ti.

Dlacze­go przy­jaźń jest lep­sza od seksu?
~ Bo przy­jaźń wciąż wy­maga zo­bowiązań, a seks w dzi­siej­szych cza­sach tak często jest tyl­ko przelotny... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 czerwca 2011, 20:01
Innocenti

Każdy ma prawo do wyrażania myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innocenti

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność