Innocenti, teksty z czerwca 2010 roku

2 teksty z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest In­no­cen­ti.

Przy­jaźń jest niewątpli­wie, naj­bar­dziej niemożliwym
sta­nem emoc­jo­nal­nym do zdefiniowania.
Ona po pros­tu jest. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 czerwca 2010, 18:21

Nie ma de­finic­ji piękna. Jest to niewątpli­wie unikat. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 25 czerwca 2010, 10:07
Innocenti

Każdy ma prawo do wyrażania myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innocenti

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność